گزارش عملکرد آذرماه سال 1397

پرداخت هزینه ماهیانه به دانش آموزان ایتام به مبلغ 497/700/000 ریال اعطای تسهیلات نقدی به نیازمندان به مبلغ 10/300/000ریال اعطای کمک هزینه دانشجویی به مبلغ 2/800/000ریال تامین دارو برای بیماران نیازمند به ارزش 3/420/000 ریال پرداخت مستمری به معلولین و…

171 بازدید

تمامی حقوق طرح برای طراح محفوظ است. Copyright ©

طراحی شده توسط : عبدالماجد شه بخش